::: خبرگزاری مبنا یک خبرگزاری جدید میباشد که ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ شروع به کار کرد ::::

با توجه به مهجور ماندن حوزه زیست شناسی و همچنین نبود یک پایگاه اطلاع رسانی فراگیر در حوزه علوم پایه پزشکی ما بر این شدیم تا با راه اندازی خبرگزاری مبنا به معرفی علوم زیست شناسی و علوم پایه پزشکی در کشور بپردازیم. از دیگر اهداف این خبرگزاری اطلاع رسانی همایشها ، کارگاه ها و فرصت های شغلی حوزه های ذکر شده میباشد. امیدواریم گامی کوچک در ارتقای حوزه زیست شناسی و علوم پایه پزشکی در کشور برداریم.

Leave a Reply