از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

143639.jpg

مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» در جلسه ۷۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت به تصویب رسیده است.

مطابق مصوبه مذکور نظام آموزش عالی سلامت کشور از نظرآمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه تقسیم می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،بر اساس این ابلاغیه، منطقه یک، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود، منطقه دو، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه، منطقه سه، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام، منطقه چهار شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، لرستان، دزفول و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه، منطقه پنج، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه، منطقه شش، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه، منطقه هفت، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد، منطقه هشت، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان،‌زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه، منطقه نه، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد،‌ بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت‌حیدریه و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه و منطقه ده، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،‌ایران، بقیه‌ا…(عج)، شاهد، ارتش و بهزیستی و توانبخشی هستند.

Leave a Reply