دکتر بهزاد قره یاضی طی حکمی از سوی دکتر محمدباقر نوبخت، با حفظ سمت ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، به ریاست امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد.

دکتر قره یاضی، بنیان گذار و رییس فعلی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران است و در انجمن های علمی مختلف عضو هیات مدیره می باشد. وی رییس دو انجمن علمی ایمنی زیستی و علوم زراعت و اصلاح نباتات است.


وی از محققان توانمند کشورمان در حوزه بیوتکنولوژی می باشد و امید می رود که با این انتصاب، رویکرد مثبتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به پژوهش، خصوصاً در حوزه بیوتکنولوژی و تخصیص بودجه های لازم ایجاد شود.

با توجه به شناخت دکتر بهزاد قره یاضی از مقوله بودجه و ارتباط های وی با مسئولین بلند پایه کشور، انتظار می رود تحولی در تامین بودجه پژوهش و فناوری سازمان مدیریت خصوصاً در حوزه زیست فناوری ایجاد شود.

سرویس خبری بیوتکنولوژی ایران، برای آقای دکتر قره یاضی در این مسئولیت آرزوی موفقیت دارد و امیدواریم ایشان با همان توان همیشگی باعث تحولات عمیقی در نگرش مسئولین به مقوله پژوهش و فناوری شوند.

Leave a Reply