سومین کنگره نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت
فراخوان چکیده مقاله
اعضاء محترم هیات علمی ، دستیاران و دانشجویان گرامی
باعث افتخار است که از شما دعوت نماییم تا با ارائه مقاله و حضور ارزشمند خود در سومین کنگره نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت که در تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تالار امام علی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برگزار می شود شرکت نمایید. در این کنگره موضوعات مختلف مرتبط با علوم پایه و تحقیقات علمی و کاربردی در زمینه های مرتبط با علوم پایه شامل رشته های بیوتکنولوژی ، سلول درمانی، مهندسی بافت، طب ترمیمی، انفورماتیک پزشکی، ژنومیک، پروتئومیک، بیوشیمی ، فیزیولوژی، نروساینس، نانوتکنولوژی، علوم دارویی، انکولوژی و…   ارائه می شود. هدف این کنگره استفاده از تحقیقات علوم پایه جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به بیماران در راستای ارتقاء کیفیت زندگی آنان است و شامل ارائه سخنرانی و پوستر باشد. چکیده مقالات به یکی از دو زبان فارسی و انگلیسی قابل دریافت است و تعدادکلمات حداکثر ۳۰۰ کلمه باید باشد. قابل توجه است که مقالات برگزیده فارسی در اولین شماره از مجله علمی- پژوهشی کومش و مقالات برگزیده انگلیسی در مجله  Journal of Paramedical Sciences به چاپ خواهند رسید.
 
 
مهلت ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
 

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، سالن ابن سینا

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

 http://www.medproteomics.ir/index.php/biosci

شعار کنگره: تازه های علوم پایه پزشکی
· نقش علوم پایه در تولید علم
· نقش علوم پایه در تشخیص
· نقش علوم پایه در پیشگیری
· نقش علوم پایه در درمان
· نقش علوم پایه در توانبخشی
 
محورهای کنگره:
محورهای همایش پیرامون نقش علوم پایه در تولید علم، پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی است که با هدف کاربرد رشته های مختلف علوم پایه زیر جهت رسیدن به این اهداف است.  
·          بیوتکنولوژی پزشکی
·         سلول های بنیادی
·         سلول درمانی
·         مهندسی بافت
·         طب ترمیمی
·         انفورماتیک پزشکی
·         نروساینس
·         نانوتکنولوژی
·         علوم دارویی
·         انکولوژی
·          ژنومیک
·          پروتئومیک
·         متابولومیک
·         بیوانفورماتیک
·          بیوشیمی
·          فیزیولوژی
·          آمار و ریاضی
·         مهندسی پزشکی ، بیومکانیک و بیوالکتریک
·         رادیوبیولوژی
·         هماتولوژی

Leave a Reply