شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ ۱۹لغایت۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴ کارگاه تئوری و عملی ” تحلیل داده های امیک در نرم افزار R ” را برگزار نماید.

 

مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
همزمان با پیشرفت روز افزون روش های اندازه گیری ترکیبات زیستی، رویکردی نوین تحت عنوان رویکرد امیک در زیست شناسی توسعه یافته است. بسته به نوع ترکیب زیستی انواع فناوری های امیک معرفی شده اند. به عنوان مثال می توان به ژنومیک، پروتئومیک، متابولومیک و ترانسکریپتومیک اشاره کرد که هر یک به ترتیب به بررسی و مطالعه پربازده یا هایتروپوت ژنها، پروتئین ها، متابولیت ها و رونوشت های mRNA می پردازند. نوع داده های خام تولید شده توسط این روش ها از نوع پربازده بوده و تحلیل و بررسی آنها نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه ای است. نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در راستای تحلیل چنین داده هایی است. در این کارگاه سعی داریم ضمن معرفی ساختار داده های مختلف امیک و کلیت نرم افزار R بتوانیم در راستای تحلیل این داده ها در این نرم افزار آموزش های کاربردی و موردنیاز جامعه علمی کشور ارائه گردد.

اهداف کلی:
تحلیل داده های امیک به کمک نرم افزار R

اهداف اختصاصی:
آشنایی با ساختار داده های مختلف امیک
تحلیل داده های ژنومیکبه کمک نرم افزار R
تحلیل داده های پروتئومیکبه کمک نرم افزار R
تحلیل داده های ترانسکریپتومیکبه کمک نرم افزار R
تحلیل داده های هستی شناسی ژنیبه کمک نرم افزار R

گروه مخاطبین (گروه هدف):
_ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در رشته های مختلف علوم زیستی و پزشکی
_ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف علوم زیستی و پزشکی
_ علاقه مندان به مباحث نوین زیست شناسی

زمان:
۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران

تلفن ثبت نام:
۶۶۹۵۴۳۲۴ـ۰۲۱
۶۴۱۱۲۴۴۹ـ۰۲۱
molmednet@gmail.com
molmednet@yahoo.com

 

Leave a Reply